बेनी नगरपालिका मत गणना जारी

0

बेनी नगरपालिकामा हाल सम्म ३०० मत गणना भएको छ मत गणना जारी छ मत सार्वजनिक हुदा साथ हामी प्रकाशित गर्ने छौ हाम्रो साथमा रहिरहनुस