tftf]kfgLdf g'xfpFb} la/fdL DofUbLsf] tftf]kfgL s'08df g'xfpFb} pkrf/ ug{ cfPsf la/fdL . oxfF Ps xKtf;Dd b}lgs tLg 306f 8'a]df 5fnf tyf xf8 / g;f;DjGwL /f]u lgsf] x'g] hgljZjf; /x]sf] 5 . Tf:jL/ M w'|a;fu/ zdf{, a]gL -DofUbL_, /f;;

प्राकृतिक चिकित्सामा विश्वास गर्नेहरुका लागि म्याग्दीमा रहेका प्राकृतिक तातोपानीका कुण्डहरु बरदान सावित भएका छन्।खासगरेर बाथ, ग्याष्टिक, चर्मरोग तथा नसा सम्बन्धी रोग, सड्केको, मर्केको र बज्रेको जस्ता रोगहरुबाट आक्रान्त भएका व्यक्तिहरुका लागि म्याग्दीमा रहेका तातोपानीका कुण्डहरु वरदान सावित भएका हुन् ।

विरामीहरुमात्रै होइन विदेशी पर्यटकहरु समेत तातोपानी कुण्डमा डुवेर आनन्द लिनका लागि यी कुण्डहरुमा आउने गरेका छन् । दैनिक २० देखि ५० जनासम्म विदेशी पर्यटकहरु तातोपानीमा डुबुल्की लगाएर आनन्द लिनुका साथै पदयात्राको थकाइ मेट्ने गरेका छन् । यसवाट बजारमा व्यापार समेत बढेको छ भने तातोपानीका कुण्डहरुको आम्दानी समेत बृद्धि भएको छ ।

जाडोयाममा बाथ, ग्याष्टिक, चर्मरोग तथा नसा सम्बन्धी रोगले बढी दुःख दिने हुँदा अहिले देशैभरीबाट म्याग्दीको बेनी नगरपालिका ४ सिंगा तातोपानीमा रहेको प्राकृतिक तातोापनी कुण्डमा डुबेर उपचार गर्न आउनेहरुको भीड लागेको छ ।म्याग्दी जिल्लाका काली, म्याग्दी र रघुगङ्गाको किनाराका धेरै ठाउँमा तातोपानीका कुण्डहरू छन् । जिल्लाका दग्नाम, भुरुङ, मुदी र सिङ्गामा रहेका प्राकृतिक तातोपानीका कुण्डहरू पछिल्लो समय प्राकृतिक चिकित्सालयका रुपमा विकास हुँदै गएका छन् ।

सदरमुकाम बेनीबजारबाट ९ कि.मि.पश्चिममा बेनी नगरपालिका वडा नं.४ पर्ने सिंगा तातोपानीमा म्याग्दी नदीको किनारमा रहेको तातोपानीको कुण्ड देशकै प्रशिद्ध तातोपानीको कुण्ड हो । ४१ फिट लम्बाइ र २१ फिट चौडाइमा फैलिएको यस कुण्डमा एकैसाथ ४०० जनाले स्नान गर्न र डुबेर उपचार गर्न अथवा आनन्द लिन सक्ने तातोपानी कुण्ड व्यवस्थापनि समितिका अध्यक्ष विरेन्द्रमान शाक्यले बताउनुभयो । यो तातोपानी कुण्डको तापक्रम पोखरीमा ४५–४८ डिग्रीसेल्सियस र मूलमा ५४–५७ डि.से रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यो कुण्डमा रोगीको अवस्था हेरेर हप्ता दिनदेखि दुईहप्तासम्म नुहाउने गरिन्छ ।