cnkq l;FrfO kf]v/L M a]gL gu/kflnsf–$ af:s'gfdf ljut kfFr aif{cl3 lgdf{0f ;'? eP/ ah]6 cefan] cnkq k/]sf] l;FrfO kf]v/L . t:jL/M sdn vqL, a]gL, /f;;

बेनी नगरपालिका ४ बास्कुनामा मंगलबारको बर्षापछि आएको बाढीले सडक, खानेपानी र सिचाई आयोजनामा क्षति पु¥याएको छ । भकिम्ली हुदै आउने छहरेखोलामा आएको बाढीले हाडेभिर–बरंजा सडक, बास्कुना खानेपानी र सिचाई आयोजनामा क्षति पु¥याएको हो । बाढीले सडक बगाएपछि बेनी देखि बगरफाँट सुर्केमेला बास्कुना थामडाँडा हुदै मंगला गाउँपालिकाको ३ र ४ नम्बर वडामा पर्ने बरंजा जोड्ने हाडेभिर–बरंजा सडक अवरुद्ध भएको छ ।

यसैगरी बास्कुना खानेपानी आयोजनाको इन्टेक र पाँच सय मिटर पाइप बगाएको उपभोक्ता समितिका सचिव शेरबहादुर खत्रीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ५०० एमएमको दुई सय ५०, एक इञ्चको डेड सय र ३२ एमएमको एक सय मिटर पाइप बाढीले बगाएको छ । सुन्तला खेतीको पकेट क्षेत्र बास्कुनामा सिचाई आयोजनाको पाइप पनि बाढीले बगाएको छ ।

४१ घरधुरीमा खानेपानी आपूर्ती बन्द भएको छ ।बाढीले पु¥याएको क्षतिका बारेमा बेनी नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ, बेनपा ४ का वडा अध्यक्ष गोविन्द पौडेल, ३ का अध्यक्ष पदम पुन लगायत जनप्रतिनिधी र सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराएको स्थानीयले बताएका छन् ।हाँडेभिर–बरंजा सडक उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राजु गुरुङले सडक मर्मत गरेर सञ्चालनको पहल गरिएको बताउनुभयो ।

Leave a Reply