/u+zfnf kmfu'gleq alg;Sg] e"sDksf sf/0f Ifltu|:t ePsf] …bz/y /+uzfnfÚ cfpFbf] kmfu'gleq k'gMlgdf{0f ;Sg] of]hgfsf ;fy eTsfpg] sfo{ ub}{ sfdbf/ . k'gMlgdf{0f x'g g;s]sf sf/0f /+uzfnfdf tLg jif{otf s'g} klg v]ns"b ultljlw x'g;s]sf] 5}g . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

सरकारले आफ्नै निर्माण कम्पनी स्थापना गरेर निर्माण क्षेत्रमा भइरहेकाे ढिलासुस्ती तथा भ्रष्टाचार कम गर्ने तयारी गरिरहेकाे छ ।तत्कालीन नेशनल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी नेपाल (एनसीसीएन) खारेज भएको करीब ९ वर्षपछि सरकार पुनः आफ्नै निर्माण कम्पनी खोल्ने तयारी भइरहेकाे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले बताउनुभएकाे छ ।

बिहीबार बसेकाे विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बाेल्दै मन्त्री महासेठले सरकारी स्वामित्वमा निर्माण कम्पनी स्थापना हुने र ठूला सरकारी आयाेजनाकाे ठेक्का साेही कम्पनीमार्फत हुने बताउनुभएकाे हाे । यसका लागि तयारी तीव्र भइरहेकाे भन्दै उहाँले १ साताभित्रै ठोस निर्णय लिइने जानकारी दिनुभयाे ।

यसरी सरकारी कम्पनी खाेल्नुकाे मतलब हाल कायम निजी निर्माण कम्पनीहरुलाई पाखा लगाउनु भन्ने नरहेकाे उहाँकाे भनाइ थियाे । विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती र तिनको गुणस्तरमा बारम्बार प्रश्न उठेकाे भन्दै सरकारले आफ्नै कम्पनी खाेल्ने र साे कम्पनीले नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुको क्षमता अभिवृद्धि तालिम लगायतका विषयमा समेत काम गर्ने बताउनुभयाे ।

‘सरकारी मातहतकाे कम्पनीको स्थापनाले विकास निर्माणका काममा हुने ढिलाइ र विसंगति नियन्त्रण हुनेछ,’ उहाँले भन्नुभयाे, ‘ठेक्का लगाउने पुरानै प्रवृत्ति अन्त्य गरी अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत हेरेर नयाँ मोडलहरु अपनाउन लागेका हाैँ ।’यसअघि २०१८ सालमा स्थापित एनसीसीएन लगातार ६/७ वर्ष घाटमा गएपछि २०६७ मा तत्कालीन सरकारले उक्त कम्पनी खारेज गरेको थियो ।

Leave a Reply