dGtJo /fVb} dGqL yfkf lhNnf ;dGjo ;ldlt afun'ªn] dGqL tyf ;f;+bx?sf] ;Ddfgdf d+unaf/ cfof]hgf u/]sf] sfo{qmddf dGtJo /fVb} dlxnf, afnaflnsf tyf ;dfhsNof0f dGqL yddfof yfkfdu/ . tl:a/ M /fdaxfb'/ yfkf, afun'ª, /f;;

पछिल्लो समय देशको प्रसाशनिक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति हेर्दा चित्त दुखाउनुपर्ने अवस्था छैन । प्रतिशतको हिसाबले हेर्दा संघीय संसदमा ३३.५ प्रतिशत, प्रदेश संसदमा ३४.५ प्रतिशत र स्थानीय व्यवस्थापिकामा ४१ प्रतिशतको हाराहारीमा महिला प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको छ ।

यसरी विभिन्न निकायहरुमा महिला प्रतिनिधिहरुले उत्साह पूर्वक उपस्थितिमा जुन जिम्मेवारी पाएनौं भन्ने गुनासो गरेका थिए । महिला प्रतिनिधिहरुले पाएको जिम्मेवारीलाई कसरी अगाडि बढाउँदैछन् ? भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नका लागि न्युज २४ टेलिभिजनले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापालाई आफ्नो स्टुडियोमा निम्त्याएको छ ।

‘म चर्चामा आउन चाहदिन तर काम चाँही गरेर देखाउँछु’ भन्नुभएका मन्त्री थापाले टिभी जर्नलिष्ट स्मृति मल्लसंग कुराकानी गर्दै भन्नुभयो, ‘मैले जति काम गर्छु, इमानदारिताका साथ काम गर्छु । नगरेको कामलाई मैले गरे भन्नु भन्दा पनि आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई इमान्दारिताका साथ देश र जनताको पक्षमा काम गर्छु भनेकी थिएँ । सोही अनुसार मैले सम्हालेको मन्त्रालय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र अपांग क्षेत्रलाई समेटेर जुन हाम्रो कार्यक्षेत्र भित्र पर्छ , काम गरिरहेकै छु , झण्डै ८० प्रतिशत जनतासँग सरोकार राख्ने यो मन्त्रालय पर्छ ।’

भmण्डै एक /डेढ वर्षको समयावधिको बीचमा आफूहरुले महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपांगताको क्षेत्रमा संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुपको कानून नीति बनाउने आफूहरुले गरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ हामीले जारी गरिसकेका छौं । यसै सम्बन्धि हामीले नियामावली पनि बनाउने तरखरमा छौं । त्यस्तै अपांगता क्षेत्रको ऐनलाई संसोधन गरेका छौं । जेष्ठ नागरिक सम्बन्धि ऐनलाई पनि संशोधन गरेका छौं । त्यसको अहिले छलफल चलिरहेको छ, जुन अन्तिम चरणमा छ ।’

पछिल्लो समय संविधानले जुनसुकै क्षेत्रमा महिलाहरुको उपस्थितिको लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । सोही आरक्षणको ब्यवस्था अनुसार पहिलेको तुलनामा महिलाहरुको उपस्थिति धेरै बढेको उहाँको भनाइ छ । news24nepal.tv

Leave a Reply