प्रयोगात्मक परीक्षाको अंक दिन मापदण्ड

0
अबदेखि विद्यालय तहमा तोकिएको मापदण्डका आधारमा मात्र प्रयोगात्मक परीक्षाको अंक दिन पाइने भएको छ ।  राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले स्वीकृत गरेको विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा प्रयोगात्मक अंकका लागि मापदण्ड निर्धारण गरिएपछि सो व्यवस्था भएको हो ।

Leave a Reply