संघीय सरकारले म्याग्दीका ६ वटा स्थानीय तहलाई २ अर्ब ६९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजित गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि म्याग्दी जिल्लाका स्थानीय तहहरुलाई समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदान गरेर २ अर्ब ६९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजित गर्नुभएको छ ।

म्याग्दीका ६ ओटा स्थानिय तहलाई उक्त बजेट विनियोजित गरेको हो । म्याग्दीमा १ नगरपालिका र ५ गाउँपालिका रहेका छन् । संघीय सरकारले म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले ४८ करोड ८५ लाख रपैयाँ बजेट विनियोजित गरेको छ । यस्तै पाँच वटा गाउँपालिकालाई १ अर्ब ५२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजित गरिएको छ ।

(रु. लाखमा)

गाउँपालिका मध्ये सबैभन्दा बढी मालिका गाउँपालिकालाई ३१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजित गरिएको छभने सवैभन्दा कम धवलागिरी गाउँपालिकालाई २७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजित गरिएको छ ।

संघीय सरकारले अन्नपूर्ण गाउँपालिकालाई ३१ करोड ५ लाख रुपैयाँ, धवलागिरी गाउँपालिकालाई २७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, मंगला गाउँपालिकालाई ३० करोड ५६ लाख रुपैयाँ, मालिका गाउँपालिकालाई ३१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ र रघुगंगा गाउँपालिकालाई ३१ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजित गरेको छ । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा म्याग्दीका ६ वटा पालिकाको लागि १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजित गरेको थियो ।

Leave a Reply