विपद्का सारथी! कुनै घटना हुन्छ आफै खटनु हुन्छ, सयौंको उद्धार

0

Leave a Reply