dWokxf8L nf]sdfu{ cGt{ut kf]v/f afun'ª v08df kvf{n lgdf{0f ul/+b} . oxf“ ;8s km/flsnf] agfpg] eg]klg k'/fg} hudf gfnL agfpg] sfd e}/x]sf] 5 . sltko :yfgdf dfkb08 ldr]/ 3/ agfpg] sfd e}/x]klg cfof]hgfn] /f]s]sf] 5}g . tl:a/ M k|sfz a/fn÷sflGtk'/

गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरादेखि धवलागिरीका तीन जिल्ला जोड्ने सडकमा चल्ने यात्रुवाहक सवारी साधनका लागि ‘टाइमकार्ड’ कार्यान्वयनमा आएको  छ।

दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि म्याग्दीको बेनी, बाग्लुङ र पर्वतको कुश्मादेखि पोखरा जाने-आउने जीप, ट्याक्सी, मिनिबस, हाइस, माइक्रोबसका लागि मंगलबारदेखि लागू हुने गरी समय टाइमकार्ड कार्यान्वयन भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ।

कार्यालयका प्रहरी सहायक निरीक्षक इन्द्रजंग थापाले भूपि शेरचन राजमार्ग तथा मालढुङ्गा बेनी सडक खण्डमा लामो तथा छोटो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक यात्रुवहाक सवारी साधनहरुलाई टाईम कार्ड लागू गरिएको जानकारी दिए।

‘यहाँबाट छुट्ने र पोखराबाट धौलागिरी क्षेत्रमा भित्रने सवारी साधनले डिमुवा र पोखराको जौवारी चेक प्वाइन्टमा टाइमकार्ड देखाएर इन्ट्री गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने ‘तोकिएको समयभन्दा छिटो जाने आउने गरेमा र इन्ट्री नगरेमा जरिवाना हुन्छ।’

प्रहरी सहायक निरीक्षक थापाका अनुसार ढिला कुदाउने हुँदा ठूला बसका लागि भने टाइमकार्ड लागु गरिएको छैन। डिमुवा-बेनी १ घण्टा ४० मिनेट, बागलुङ-डिमुवा ५५ मिनेट र कुश्मा-डिमुवा २५ मिनेट समय तोकिएको छ। ४५ किलोमिटर दूरीका डिमुवा-जौवारी खण्डका लागि एक घण्टा २० मिनेटको समय तोकिएको छ।

प्रत्येक सवारी साधनका लागि टाईमकार्ड उपलब्ध गराइएको छ। चाडपर्वका समयमा तीव्र गतिमा सवारी साधन कुँदाउदा दुर्घटना हुने भएकाले न्यूनीकरणका लागि टाइमकार्ड लागू गरिएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पर्ने भूपी-शेरचन राजमार्ग प्रयोग गरेर पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लामा आवतजावत हुन्छ। annapurnapost

Leave a Reply